publicerad: 2021  
utrotning ut­rotningen ut­rotningar
ut|­rot·ning·en
substantiv
u`trotning
det att utrota människor
utrotningskrig; utrotningsläger
någon/något utrotning (av något/några)
någon utrotning (av något)
någon utrotning (av några)
något utrotning (av något)
något utrotning (av några)
Hitlers program för ut­rotning av Europas judar och romer
äv. det att ut­rota djur- eller växt­arter
artutrotning
de svenska kräftorna hotas av ut­rotning
äv. det att eliminera abstrakta före­teelser
ut­rotningen av malaria i Europa
belagt sedan 1547