publicerad: 2021  
eliminera eliminerade eliminerat
verb
elimine´ra
något formellt full­ständigt av­lägsna ur visst samman­hang
någon/något eliminerar någon/något
någon eliminerar någon
någon eliminerar något
något eliminerar någon
något eliminerar något
eliminera en risk; eliminera landets massförstörelse­vapen; orsakerna till arbetsplats­olyckor måste elimineras
spec. var­dagligt slå ut ur cup­tävling eller dylikt
hon eliminerades i semi­finalen
spec. äv. döda
maffian eliminerade en tjallare
belagt sedan 1839; av lat. elimina´re 'köra på porten; av­lägsna', till li´men 'tröskel; gräns'
elimineraeliminerande, eliminering, elimination