publicerad: 2021  
utställning ut­ställningen ut­ställningar
ut|­ställ·ning·en
substantiv
u`tställning
arrangemang med ett an­tal före­mål, före­teelser m.m. som har någon­ting gemensamt och som har bringats samman för att visas offentligt
utställningsföremål; utställningskatalog; fotoutställning; hundutställning; konstutställning; vandringsutställning
en permanent ut­ställning; en retrospektiv ut­ställning; in­viga en ut­ställning
en utställning (av/med/om någon/något)
en utställning (av någon)
en utställning (av något)
en utställning (med någon)
en utställning (med något)
en utställning (om någon)
en utställning (om något)
ut­ställningen av konstskatter från Egypten; musei­chefen öppnade ut­ställningen; ut­ställningen på­går t.o.m. 4 november
belagt sedan 1863; efter tyska Ausstellung med samma betydelse, över­sättning av franska exposition; jfr ur­sprung till exposition