publicerad: 2021  
utsända utsände utsänt, presens utsänder
verb
u`tsända
1 vanligen lös förbindelse, se sända skicka ut någon el. något
någon utsänder någon/något (någonstans)
någon utsänder någon (någonstans)
någon utsänder något (någonstans)
en rapport från tidningens ut­sände med­arbetare
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska utsända
2 äv. lös förbindelse, se sända sända (med­delande) i radio eller tv
någon/något utsänder något
någon utsänder något
något utsänder något
en officiell kommuniké ut­sändes
belagt sedan 1923
3 ofta lös förbindelse, jfr sända ge ifrån sig strålning eller dylikt
något utsänder något
fyren ut­sänder ett rött sken
belagt sedan 1872
utsändautsändande, utsändning