publicerad: 2021  
utveckla sig utvecklade utvecklat
verb
u`tveckla sig
förändras ofta i riktning mot något mer komplicerat el. värde­fullt
någon/något utvecklar sig (som/till någon/något)
någon utvecklar sig (som någon)
någon utvecklar sig (som något)
någon utvecklar sig (till någon)
någon utvecklar sig (till något)
något utvecklar sig (som någon)
något utvecklar sig (som något)
något utvecklar sig (till någon)
något utvecklar sig (till något)
han tog ett sabbats­år för att ut­veckla sig som författare; dispyten ut­vecklade sig till en stor­konflikt
belagt sedan 1785
utveckla sigutvecklande, utveckling