publicerad: 2021  
vakant neutrum vakant, bestämd form och plural vakanta
vak·ant
adjektiv
[-an´t] äv. [-aŋ´t]
som inte är besatt särsk. om tjänst
man rekryterar i första hand internt när en tjänst blir vakant
belagt sedan 1649; av tyska vakant med samma betydelse; till lat. vaca´re 'vara tom, ledig'; jfr ur­sprung till vakuum