publicerad: 2021  
vallare vallaren, plural vallare, bestämd plural vallarna
vall·ar·en
substantiv
vall`are
1 person som vallar boskap
vallarevisa
belagt sedan 1559
2 person som vallar skidor
skid­landslagets vallare
belagt sedan 1993