publicerad: 2021  
valutapolitik valuta­politiken
val·uta|­pol·it·ik·en
substantiv
valu`tapolitik
(politiska) åt­gärder för att upprätt­hålla önskade växel­kurser mellan egen och ut­ländsk valuta vid­tagna av ett lands regering el. central­bank
belagt sedan 1917