publicerad: 2021  
vanadin vanadinet
V
vanad·in·et
substantiv
vanadi´n
ett stålgrått, metalliskt grund­ämne som bl.a. an­vänds som till­sats till stål
ferrovanadin
belagt sedan 1831; till forn­västnordiska Vanadis, bi­namn till gudinnan Freja (efter vanadinets skönhet)