publicerad: 2021  
vanesak vane­saken vane­saker
vane|­sak·en
substantiv
va`nesak
sak­förhållande eller beteende som beror på vana
det är en vane­sak vad man äter till frukost
belagt sedan 1929