publicerad: 2021  
vanskapt neutrum van­skapt, bestämd form och plural van­skapta
van|­skap·ta
adjektiv
va`nskapt
ned­sättande; ålderdomligt som ser ut eller fungerar på annat sätt än det som an­ses normalt vilket ofta inne­bär en fysisk funktions­nedsättning
en van­skapt hand; förr trodde många att barnet blev van­skapt om förlossningen inte var smärtsam
belagt sedan ca 1480–1500 (Helige Bernhards Skrifter); fornsvenska vanskapter