publicerad: 2021  
vansköta vanskötte vanskött, presens vansköter
verb
va`nsköta
försumma att sköta med nöd­vändig om­sorg
MOTSATS sköta JFR missköta
någon vansköter någon/något
någon vansköter någon
någon vansköter något
en van­skött träd­gård; hans van­skötta tänder
belagt sedan 1681
vanskötavanskötande, vanskötsel