publicerad: 2021  
vansklig vanskligt vanskliga
vansk·lig
adjektiv
van`sklig
svår att klara på grund av stor osäkerhet i fråga om resultat, metod, utgångs­läge etc.
vansklig (för någon) (att+verb)
en vansklig balans­gång; ett vanskligt läge; det är en vansklig upp­gift att registrera med­borgarna utan att den personliga integriteten kommer i kläm
belagt sedan början av 1500-talet (Vadstena Kloster-Reglor); fornsvenska vanskliker, till vander 'svår; nog­räknad'; jfr ur­sprung till förvanska, vånda