publicerad: 2021  
vantolka vantolkade vantolkat
verb
va`ntolka
tolka på fel­aktigt sätt
vantolka någon/något
vantolka någon
vantolka något
hur hon än gjorde tycktes han van­tolka hennes motiv
spec. förvränga inne­hållet i
ut­redningen har van­tolkats på vissa håll
belagt sedan 1890
vantolkavantolkande, vantolkning