publicerad: 2021  
vantrivsel van­trivseln
van|­triv·seln
substantiv
va`ntrivsel
det att vantrivas
vantrivsel (med någon/något/att+verb/sats)
vantrivsel (med någon)
vantrivsel (med något)
vantrivsel (med sats)
vantrivsel (med att+verb)
de kala väggarna skapade van­trivsel; van­trivseln ökade från­varon och personal­omsättningen
belagt sedan 1883