publicerad: 2021  
varav
var|­av
adverb
va´rav
formellt av vilken el. vilket el. vilka
tre barn var­av två flickor
äv. i direkt el. indirekt fråga något hög­tidligt av vad
var­av kommer det sig att du är så lat?; jag undrar var­av det kommer sig
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska hvar aff