publicerad: 2021  
varbygel varbygeln varbyglar
var|­bygl·ar
substantiv
va`rbygel
båge som skyddar av­tryckare på hand­eldvapen
belagt sedan 1711; för­ledet är nära besläktat med 2värja!!