publicerad: 2021  
varians variansen varianser
vari·ans·en
substantiv
[-an´s] el. [-aŋ´s]
ett statistiskt spridnings­mått som ut­görs av kvadraten på standard­avvikelsen
varians (av/i något)
varians (av något)
varians (i något)
äv. all­männare variation
det före­kom varianser i före­tagens kapacitets­utnyttjande
belagt sedan 1940; jfr engelska variance med samma betydelse; till variera