publicerad: 2021  
varjehanda ingen böjning
var·je|­handa
adjektiv
var`jehanda
av (åt­skilliga) olika slag
modern folk­musik mixad med varje­handa populärmusik
äv. i substantivisk an­vändning olika saker
de sam­talade om varje­handa
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska hvaria handa, gen. plur. av hand