publicerad: 2021  
varken
adverb
var`ken äv. var´ken
i konstruktion med ett följandeeller å ena sidan inte den först an­givna möjligheten (och inte heller den andra)
hon blev varken glad eller ledsen; på den tiden fanns varken studie­bidrag eller studie­lån; varken i går eller i dag har det varit fint väder
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska hvarke, hvarkin, till hvar 'var och en (av två)' och det nekande -gi; jfr ur­sprung till ingen