publicerad: 2021  
varjämte
var|­jämte
adverb
[-jäm`-] el. [va´r-]
formellt till­sammans med vilken el. vilket el. vilka
års­mötet beslöt om ansvars­frihet för styrelsen, var­jämte man ut­talade ett tack till den av­gående ord­föranden
belagt sedan 1723