publicerad: 2021  
varsla varslade varslat
verb
vars`la
1 upp­träda som tydligt tecken på att något (förmodligen) kommer att hända; om före­teelse
något varslar om något/sats
något varslar om något
något varslar om sats
rönn­bären varslade om en sträng vinter
belagt sedan 1873
2 i för­väg med­dela sin av­sikt att genom­föra viss (ofta negativ) handling etc.
JFR varsko
någon varslar (någon) om något/sats
någon varslar (någon) om något
någon varslar (någon) om sats
de an­ställda varslades om upp­sägning; facket varslade om strejk
belagt sedan 1895; till varsel
varslavarslande, varsling, varsel