publicerad: 2021  
varöver
var|­över
adverb
[va´r-] äv. [-ö´ver]
formellt över vilken el. vilket el. vilka
de problem var­över hon oroade sig
belagt sedan 1795