publicerad: 2021  
vasall vasallen vasaller
vasall·en
substantiv
vasall´
historiskt person som (under feodalismen) till­delats ett större om­råde som förläning, i ut­byte mot trohets­ed till givaren
kronovasall; undervasall
de engelska baronerna var direkta vasaller till konungen
äv. all­männare (i fråga om nu­tida förhållanden) an­hängare i starkt under­ordnad beroende­ställning
vasallförhållande
belagt sedan 1615; via franska av medeltidslat. vasall´us med samma betydelse; av keltiskt urspr., med grundbet. 'tjänare'