publicerad: 2021  
va-system va-systemet, plural va-system, bestämd plural va-systemen
va-syst·em·et
substantiv
[ve`a-]långt a
ofta bestämd form sing. va-nät
belagt sedan 1987