publicerad: 2021  
vaterbord vater­bordet, plural vater­bord, bestämd plural vater­borden
vater|­bord·et
substantiv
va´terbord
bord som är in­fällt i vinkeln mellan skeppssidan och däcksbalkarna
belagt sedan ca 1770; av lågtyska waterbord eller nederländska waterboord med samma betydelse; till vatten och bord