publicerad: 2021  
vattenånga vattenångan vattenångor
vatt·en|­ång·an
substantiv
vatt`enånga
sär­skilt i fysik, meteorologi vatten i gas­formigt till­stånd särsk. om (nyligen) av­dunstat vatten men äv. all­männare
JFR 1ånga
vatten­ånga är en osynlig och lukt­fri gas
i informella samman­hang äv. om små svävande vatten­droppar i luften
sikten varierar bl.a. med halten av vatten­ånga i luften
belagt sedan 1888