publicerad: 2021  
vattenvärmare vatten­värmaren, plural vatten­värmare, bestämd plural vattenvärmarna
vatt·en|­värm·ar·en
substantiv
vatt`envärmare
an­ordning för fram­ställning av varm­vatten som ska förbrukas i hus­håll, för t.ex. bad och disk
belagt sedan 1889