publicerad: 2021  
veckopress vecko­pressen
vecko|­press·en
substantiv
veck`opress
samman­fattningen av alla vecko­tidningar
den kolorerade vecko­pressen den sensations­inriktade vecko­pressendet som skrevs om kungafamiljen i den kolorerade vecko­pressen var ofta mer spekulationer än verklighet
belagt sedan 1888