publicerad: 2021  
1press pressen pressar
press·en
substantiv
1 an­ordning för ut­övande av tryck ev. under sam­tidig valsning, särsk. för form­givning el. form­förändring av något
brevpress; citronpress; cylinderpress; papperspress; potatispress; sedelpress; vinpress; vitlökspress; växtpress
press (någon/något)
press (någon)
press (något)
ibland äv. om resultatet
snygg press på byxorna
äv. det att pressa(s)
laxen ligger i press i kylen ett dygn
äv. bildligt, sär­skilt om svår psykisk på­frestning, på­tryckning eller dylikt
mental press; omänsklig press; arbeta under press; laget var redan klart för slut­spel och kunde spela utan press; pressen på de an­ställda kan vara större i små före­tag; facket an­tydde möjligheten av strids­åtgärder för att sätta press på arbets­givarna
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska press, präs 'press; olje-, vinpress'; av tyska Presse; av medeltidslat. press´a 'tryck; tvång'; till lat. prem´ere 'trycka'; jfr ur­sprung till 1express, impressionism, kompress, pärs
2 tryckpress
stoppa pressarna, vi ska ha en ny första­sida!
belagt sedan 1621; av franska presse med samma betydelse; av samma urspr. som 1press 1; jfr ur­sprung till pressa
2press pressen
press·en
substantiv
samman­fattningen av alla ut­kommande tidningar i ett land eller dylikt
press, radio och tv; hon figurerar flitigt i pressen
äv. om viss grupp av journalister
stats­ministern mötte den församlade pressen efter över­läggningarna
äv. tidnings­omdöme, tidningskritik
det gäller att få bra press så att ut­ställningen blir känd
belagt sedan 1838; av franska presse med samma betydelse; urspr. samma ord som 1press 1