publicerad: 2021  
vedel vedeln
substantiv
ve´del
vanligen i sammansättn. typ av vild ärt­växt på öppna torra marker
fjällvedel; sötvedel
belagt sedan 1867; trol. variant till vial