publicerad: 2021  
vedlår ved­låren ved­lårar
ved|­lår·en
substantiv
ve`dlår
stor lår för förvaring av ved inom­hus vanligen golv­fast i far­stu el. kök
belagt sedan 1769