publicerad: 2021  
verkstadsförening verkstads­föreningen verkstads­föreningar
verk·stads|­för·en·ing·en
substantiv
ver`kstadsförening
vanligen bestämd form sing. samman­slutning av före­tagare in­om verkstads- och metall­industrin
Sveriges verkstads­förening
belagt sedan 1819