publicerad: 2021  
vertikalvinkel vertikalvinkeln vertikalvinklar
vert·ik·al|­vinkl·ar
substantiv
vertika`lvinkel
ofta plur. en­dera av ett par mot­stående vinklar som bildas när två räta linjer skär var­andra
vertikal­vinklar är all­tid lika stora
belagt sedan 1833