publicerad: 2021  
vestibulit vestibuliten vestibuliter
substantiv
vestibuli´t
över­känslighet hos ytliga nerver i slid­öppningen som kan leda till smärta vid sam­lag m.m.
stress kan på­verka besvären vid vestibulit
belagt sedan 1996