publicerad: 2021  
vicker vickern
substantiv
vick´er
typ av ärt­växt, vanligen med blommor i en­sidiga klasar och udd­blad om­bildade till greniga klängen var­av samtliga arter är vildväxande ut­om en som all­mänt odlas och mest an­vänds till grön­foder
vickerart; duvvicker; fodervicker; häckvicker; kråkvicker
belagt sedan 1640; via tyska av lat. vic´ia med samma betydelse; trol. besläktat med vek