publicerad: 2021  
vida
adverb
vi`da
med stor ut­sträckning åt alla håll
explosionen hördes vida om­kring; staden var vida berömd för sin katedral
äv. som ren förstärkning (ofta i konstruktioner med adj.) mycket
det gick vida bättre än vi hade trott; an­talet del­tagare över­steg vida vad arrangörerna hade förväntat; hundens luktsinne är vida över­lägset människans
så till vida i det av­seendethan sade att arbetet var ideellt, så till vida att han inte fick några pengar från arrangörerna
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska viþa