publicerad: 2021  
1vidare komparativ
vid·are
adverb
vi`dare
med fort­sättning i den rörelseriktning eller dylikt som fram­går av samman­hanget
gå vidare i texten; kör vidare, vi har inte tid att ta en paus
äv. som fort­sättning
förslaget var av­sett att väcka debatt, heter det vidare; hon av­går från sin tjänst, och vidare lämnar hon alla förtroende­uppdrag
spec. vid hän­visningar i text
se vidare nedan
i nekande samman­hang äv. i konstruktioner med adj. särskilt
hans prestation är inte vidare bra
inte vidare värst se värst
kila vidare se kila
och så vidare och liknande som inte behöver räknas upp (då det är analogt med det som redan räknats upp)på frilufts­dagen kunde man välja aktiviteter som orientering, simning, fri­idrott och så vidare
tills vidare för en obestämd tid fram­åtefter köks­branden håller restaurangen stängt tills vidare
utan vidare utan problem eller in­skränkningarkaktusen är tålig och klarar utan vidare långa perioder utan vatten
belagt sedan mitten av 1300-talet (Gotlands-Lagen); fornsvenska vidhare
2vidare komparativ, ingen böjning
vid·are
adjektiv
vi`dare
1 som fort­sätter längre i den riktning som fram­går av samman­hanget
vidare forskningar har verifierat hypotesen; vidare an­strängningar är menings­lösa
utan vidare spisning se spisning
belagt sedan 1540
2
inte något/inget vidare var­dagligtinte sär­skilt brahotellet var fint men ty­värr smakade maten inget vidare
belagt sedan 1891