publicerad: 2021  
vidimera vidimerade vidimerat
verb
vidime´ra
bestyrka överens­stämmelse med originalet hos kopierat dokument eller dylikt
vidimation
någon vidimerar något/sats
någon vidimerar något
någon vidimerar sats
en vidimerad meritförteckning
äv. bekräfta riktigheten i något
jag kan vidimera att han var hemma hela kvällen i går
belagt sedan 1559; till lat. vi´dimus 'vi har sett', till vide´re 'se'; jfr ur­sprung till vision
vidimeravidimerande, vidimering