publicerad: 2021  
vidsyn vid­synen
vid|­syn·en
substantiv
vi`dsyn
förmåga att förstå och god­ta många olika (nya eller om­stridda) före­teelser
hennes böcker vittnar om med­känsla, vid­syn och tolerans
belagt sedan 1903