publicerad: 2021  
vidtala vidtalade vidtalat
verb
vi`dtala
tala med (någon) i någon an­gelägenhet ofta för att få veder­börande att åta sig något upp­drag
vidtala någon (att+verb)
vidtala någon (om något/att+verb)
vidtala någon (om något)
vidtala någon (om att+verb)
en granne har vid­talats att hålla ett öga på huset under semestern
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska vidhertala
vidtalavidtalande