publicerad: 2021  
1vika vek, vikit el. vikt, viken el. vikt, vikna el. vikta, presens viker
verb
vi`ka
1 ibland med partikelnihop lägga samman (något) i flera lager
JFR 2vecka
någon viker (ihop) något
hon vek (ihop) duken i prydliga veck
belagt sedan 1483 (inventarieförteckning på Viborgs slott (Grönblad)); fornsvenska vika; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'vika undan, till­baka'; jfr ur­sprung till veck, vek, vik
2 ofta med partikel, sär­skiltin, undan ändra rörelseriktning i inte allt­för stor om­fattning
någon/något viker (in/undan) någonstans
någon viker (in) någonstans
någon viker (undan) någonstans
något viker (in) någonstans
något viker (undan) någonstans
han vek in på gångstigen
äv. om någon/något som från början inte är rörlig(t) flytta sig
alla vek åt sidan när slags­kämparna reste sig
äv. bildligt
vika undan med blicken
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
3 dra sig till­baka från an­strängningar, strid etc., vanligen på grund av stora svårigheter el. starkt mot­stånd
någon viker (för någon/något)
någon viker (för någon)
någon viker (för något)
vika för över­makten; hellre dö än vika
äv. bildligt
han viker inte från hennes sida; hon kritiserades skarpt men vek inte en tum från sin över­tygelse
äv. vanligen presens particip gå till­baka, minska
något är vikande
vikande försäljning
belagt sedan 1430–50 Hertig Fredrik av Normandie
4 något var­dagligt reservera genom konkret åt­gärd
någon viker något (för någon/något)
någon viker något (för någon)
någon viker något (för något)
vika en plats i mat­salen; hon ville vika sin enda lediga dag för en lång skogspromenad
spec. med av­seende på tjänst eller dylikt (ofta perfekt particip)
ett upp­drag som alla trodde var vikt för den gamla tro­tjänaren
belagt sedan 1888
vikavikande, vikning
I med- och mot­gång lika,
sin lyckas över­man,
han kunde icke vika,
blott falla kunde han. Esaias Tegnér, Karl XII (1818)
2vika
adverb
vi`ka
ge vika upp­höra att göra mot­ståndde stred i flera dagar utan att någon av dem gav vika; flera personer hamnade i vattnet när bron gav vika
belagt sedan 1740