publicerad: 2021  
veck vecket, plural veck, bestämd plural vecken
veck·et
substantiv
skarp eller lätt rundad lång­sträckt in- eller ut­buktning av något mjukt, t.ex. hud, skinn, tyg el. papper
hon hade fått fula veck på kjolen; gardinerna draperades i mjuka veck
spec. geologi böjning i berg­lager som för­orsakas av rörelser i jord­skorpan
spec. äv. (ofta mer el. mindre bildligt) i ut­tryck för (tecken på) intensivt tänkande
"Det var en svår fråga", sade han och lade pannan i djupa veck
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska vik 'hörn; vinkel; böjning'; bildn. till 1vika!!