publicerad: 2021  
vikariat vikariatet, plural vikariat, bestämd plural vikariaten
vik·ari·at·et
substantiv
vikaria´t
till­fällig tjänst­göring i någon annans ställe
långtidsvikariat; semestervikariat; sjukvikariat
ett vikariat (för någon) (något)
ett kort vikariat; ett till­fälligt vikariat; ett längre vikariat; gå på ett vikariat; hon fick ett vikariat på fyra månader
äv. om mot­svarande tjänst
annonsera ut ett vikariat
belagt sedan 1660; till vikarie