publicerad: 2021  
vikariera vikarierade vikarierat
verb
vikarie´ra
tjänst­göra till­fälligt i en annan persons ställe
någon vikarierar (för/som någon)
någon vikarierar (för någon)
någon vikarierar (som någon)
hon vikarierade för kyrko­herden under hans från­varo
äv. något ut­vidgat
han vikarierade som lag­kapten när NN var skadad
belagt sedan 1779
vikarieravikarierande, vikariering