SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
han`delskammare substantiv ~n äv. vard. handelskammarn, plur. handelskamrar el. ~, best. plur. handelskamrarna äv. handelskammarna handels|­kamr·arinstitution med upp­gift att tillvara­ta närings­livets intressen in­om ett visst geografiskt om­råde vanligen en formellt privat organisation med vissa officiella upp­drag handel.samh.Stock­holms handelskammareSvenska handelskammaren i Londonsedan 1820