publicerad: 2021  
vikon vikonet, plural vikon, bestämd plural vikonen
vik·on·et
substantiv
vi`kon
dialektalt åkerbär
belagt sedan 1762; nordsv. dial. vikon; av ovisst urspr.