publicerad: 2021  
villervalla villervallan
viller|­vall·an
substantiv
vill`ervalla
till­stånd av full­ständig oordning
det blev viller­valla i kommunikationerna när den första snön föll; i den all­männa viller­vallan lyckades gärnings­mannen und­komma
belagt sedan 1615; äldre äv. villevalla; trol. bildat till vill, av samma typ som virrvarr