publicerad: 2021  
villfara villfor villfarit villfaren villfarna, presens villfar
verb
vill`fara
något ålderdomligt bevilja
villfara något
han vill­for hennes minsta nyck
belagt sedan 1638; av tyska willfahren med samma betydelse, till Wille 'vilja'; jfr ur­sprung till 1vilja!!
villfaravillfarande