publicerad: 2021  
vilohem vilo­hemmet, plural vilo­hem, bestämd plural vilo­hemmen
vilo|­hemm·et
substantiv
vi`lohem
något ålderdomligt institution för vård av personer som ska åter­hämta sig från (svårare) sjukdom
efter sin sjukhus­vistelse till­bringade modern en tid på ett vilo­hem
även ut­vidgat in­rättning för rekreation och av­koppling
efter en intensiv arbets­period var det skönt med några dagar på ett vilo­hem
belagt sedan 1896